Hanke
Investering - 103704

Virkku

Pirityiset ry

08.10.2019 - 11.05.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai luontoretkikohteiden kunnostusta. Alatoimenpiteiden avulla voidaan parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkail-e lähellä ja kustannustehokkaasti muun muassa rakentamalla liikunta-, harrastus- ja leikkipaikkoja sekä kokoontumis- sekä ajanviettopaikkoja kaikenikäisille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

103704

Aloituspäivämäärä

08.10.2019

Loppumispäivämäärä

11.05.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt