Projekt
Utvecklingsprojekt - 56749

VIRMA – virree savolaene muaseuvun yritys

MTK-Leppävirta ry

31.12.2017 - 30.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

VIRMA - virree savolaene muaseuvun yritys -hankkeen taustalla on tarve tehdä toimenpiteitä maaseudun työpaikkojen säilyttämiseksi. Kaikki maaseutuyritykset eivät pysty jatkamaan nykyisillä toimintamalleillaan vaan tarvitaan tukea tuotannon ja yritystoiminnan kehittämiseen ja uusien tulolähteiden etsimiseen. Maaseudun kehittäminen ja kehittyminen on erittäin tärkeää kuntien ja seutujen elinvoiman kannalta mm. työllisyyden parantamisen, verotulojen kertymisen, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyn, infrastruktuurin ja palvelurakenteen säilyttämisen vuoksi. Tähän tarpeeseen vastataan koulutushankkeella, jonka tavoitteena on tuoda esille erilaisia toimintatapoja maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen, lisätä yhteistyön kehittymistä eri muodoissaan maaseutuyrittäjien keskuudessa sekä edistää maaseutuyrittäjyyttä ja positiivisen asenteen syntymistä. Koulutus muodostuu perinteisten asiantuntijaluentojen lisäksi runsaista tilaesittelyistä, työpajapäivistä ja pienryhmissä tapahtuvasta valmennuksesta. Inspiroivilla kouluttajilla ja osallistavalla valmennuksella pureudutaan aidosti uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sekä niiden toteuttamiskelpoisuuteen koulutettavien kohdalla. Koulutettavien tietotaidon karttumisen myötä pyritään lisäämään heidän muutosvalmiuttaan. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Leppävirran, Suonenjoen, Karttulan sekä Tervo-Vesannon alueiden maa- ja metsätalousyrittäjät ja muut maaseudun mikroyritykset sekä maaseutuyrittäjyyttä harkitsevat nuoret. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

56749

Startdatum

31.12.2017

Slutdatum

30.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner