Hanke
Utvecklingsprojekt - 143939

Virtaa ja elinvoimaa Ylä-Karjalaan

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Virtaa ja elinvoimaa Ylä-Karjalaan (VIRE Ylä-Karjala) -kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella ja kohentaa sen lähikuntien (Lieksa, Nurmes, Juuka) elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 20-30 liikunta- ja urheiluseuraan, joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteiseen toiminnan suunnitteluun esim. paikallistapahtumien osalta. Näitä kunta- ja paikallistapahtumia järjestetään hankkeessa yhteensä noin 10 kappaletta. Hankkeessa järjestetään vuoden aikana myös 2 kuntakohtaista kaikille paikallisille seuroille ja yhdistyksille avointa yhteiskoulutusta (á 3h). Hankkeessa toteutetaan kahden vuoden aikana seurakohtaisia kehittämisprosesseja. Tähän kehittämisprosessiin mukaan tuleva seura saa 3-4 hankekoordinaattorin seurakäyntiä (á 3h). Hankekoordinaattorin seurakäynneillä työstetään ja viedään eteenpäin seurojen tärkeimmiksi kokemia kehittämisasioita. Kehittämisprosessien tuotoksena syntyy uusia työkaluja ja/tai toimintatapoja seurojen jatkokäyttöön, esim. toimintakäsikirja, uusi tapahtumatuote, seuran sisäinen toimintamalli tms. Koulutuksissa ja seurakonsultoinneissa hyödynnetään lisäksi myös uusia digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja vastaamaan koronaepidemian tuomiin lisähaasteisiin. Hankkeen antamat suorat tukitoimenpiteet (kehittämisprosessit, koulutukset ja tapahtumasuunnittelut) ovat yksittäistä seuraa kohden noin 30 tuntia. Näiden toimintojen suunnitteluun ja työstöön on lisäksi suunniteltu menevän vähintään sama määrä aikaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

143939

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt