Hanke
Utvecklingsprojekt - 11381

Virtaa jokivarsille

Peräpohjolan Leader ry

04.10.2015 - 25.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on rohkaista kylien asukkaita alkaa kehittää omia asuinalueitaan. Tavoitteena on kehittää asukkaiden osaamista, joka liittyy kylien kehittämiseen sekä parantaa heidän yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Hankkeen avulla edistetään myös PPL:n strategiaan sisältyvän oppimissuunnitelman toimeenpanoa. Hanke kehittää erityisesti alueen asukkaiden osaamista, mutta samalla antaa myös yhdistykselle uusia keinoja yhteisölähtöiseen kehittämiseen. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11381

Aloituspäivämäärä

04.10.2015

Loppumispäivämäärä

25.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt