Hanke
Utvecklingsprojekt - 38546

Virtaa Koillismaan kyliin

Koillismaan Leader ry

01.05.2017 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Virtaa Koillismaan kyliin kehittämishankkeen tavoitteena on saada nuoria mukaan kylien toimintaan esim. vastuuta kerhojen vetämiseen ja uusien tapahtumien jäjestämiseen. Lisäksi tuoda tutuksi Nuoriso Leaderiä, jonka avulla nuoret voivat toteuttaa omia pieniä hankkeita. Kartoitetaan kyläyhteisöjä, jotka voisivat ottaa vastaan kansainvälisiä ryhmiä vastaan ja esitellä kylän toimintaa ja historiaa sekä perinteitä. Hankkeessa lisätään kyläyhdistysten perustustoiminnan ja osaamisen vahvistamista mm. yhdistyslaki, kokouskäytännöt, varainhankintaan, viestintään ja taloushallintoon liittyen. Selvitetään onko tarvetta luoda Koillismaan kylien yhteinen tapahtumakalenteri. Kylien kattojärjestöjen tilanteen kartoittamien ja uusien mallien selvittäminen ja suunnittelu. Opintomatkojen avulla tutustutaan toimivaan kylä-kuntayhteistyöhön ja kehittämistoimintaan sekä kyliin, jossa on toteutettu kansainvälistä kylä- ja nuorisotoimintaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38546

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
nätverk
samhörighet
ungdomar
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt