Projekt
Utvecklingsprojekt - 278505

Virtaa Pielisen pintaan – kunnostusta porukalla

ProAgria Itä-Suomi ry

- 29.11.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Virtaa Pielisen pintaan - kunnostusta porukalla Hankkeen toteutusaika: 1.4.2024 – 30.11.2026 Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry/Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Tavoitteena on kouluttaa ja sitouttaa paikallisia asukkaita ja muita kiinnostuneita vesistö- ja kalatalouskunnostuksiin Pielisen valuma-alueella. Hankkeessa koulutetaan käytännön läheisesti 15-30 paikallisella tasolla toimivaa henkilöä kalatalous- ja vesistökunnostukseen Pielisen ympäristössä. Pilottikohteilla opetellaan työtä käytännössä ja etänä teoriaa. Hanke sisältää kurssipäiviä ja etäluentoja/-tapaamisia sekä alueen tapahtumiin osallistumisia. Maastopäivissä tehdään käytännön virtavesikunnostusta (esim. kiveäminen, soraistaminen, nousuesteiden vähentäminen) ja tutustutaan vesistöihin vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi hanke on mukana erilaisissa tapahtumissa esittelemässä vesistökunnostuksia. Hanke kohdistuu Vaara-Karjala Leaderin alueelle: Nurmes, Lieksa, Juuka ja Ilomantsi. Hankkeen tuloksena on koulutukset vesistökunnostuksiin liittyen Pielisen altaan näkökulmasta ja sen pohjalta Pielisen ympärille syntyvä vesistökunnostajista muodostava ”nyrkki”, jolla on riittävä tieto- ja taitotaso toteuttaa toimenpiteitä Pielisen valuma-alueella, pääosin virtavesikunnostusta. Hankkeen kohderyhmänä on vesistökunnostuksesta ja vesien hoidosta kiinnostuneet ihmiset Pielisen valuma-alueella. Hyödynsaajina on kaikki vesistöjä hyödyntävät asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat, jotka hyötyvät kunnostetuista luontokohteista, joiden parantuneella kunnolla on lopulta merkitystä myös Pielisen altaaseen saakka (esim. vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien parantuminen Pieliseen laskevissa virtavesissä). Hanke lisää luonnon monimuotoisuutta vesistöympäristöissä. Toteutusalueena on Pielisen ympäristö (Lieksa, Nurmes, Juuka) sekä Ilomantsi. Hankkeen koulutukset kohdistuvat Pielisen altaan ympärille, tiedotusta suunnataan myös Ilomantsiin. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278505

Slutdatum

29.11.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Naturresurssamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner