Projekt
Investering - 188582

Virtaa-teemahanke

JyväsRiihi ry

15.12.2021 - 29.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

JyväsRiihen Virtaa-teemahankkeen avulla voidaan virittää olemassa olevia tai uusia liikuntapaikkoja tai virkistysalueita tai hankkia yhteisiä harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät –strategian painopisteiden Ympäristö ja asuinviihtyvyys ja Yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä Aktiiviset nuoret, Lähitaloudesta voimaa ja Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita. Tukea voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistykset, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmien tai rekisteröimättömien yhteisöjen hankkeiden puolesta hakijoina voivat toimia myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat. Yksittäinen henkilö tai yritys ei voi hakea tukea. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

188582

Startdatum

15.12.2021

Slutdatum

29.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner