Projekt
Utvecklingsprojekt - 18355

Virtaa urheiluseuroihin ja elinvoimaa paikallisyhteisöihin (VUPI)

Turun ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2016 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mihin tarpeeseen hanke vastaa? - Urheiluseurat ovat ison haasteen edessä, joka syntyy seuraavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta: 1) Vapaaehtoisten rekrytointia on vaikeuttanut kulttuurinen murros, erityisesti ihmisten yksilöllisten valintojen ja elämäntapojen korostuminen. Pitkäkestoinen sitoutuminen urheiluseurojen toimintaan on entistä harvinaisempaa. Urheiluseuralta vaaditaan entistä parempaa organisointia, jotta ihmisiä saadaan osallistumaan erilaisiin talkooprojekteihin. Varteenotettava ratkaisu on palkata operatiivista henkilöstöä, joka voi keskittyä seuran eri tehtävien organisointiin. Kysymys ei ole vapaaehtoistyön korvaamisesta palkkatyöllä, vaan vapaaehtoistyön systemaattisesta kehittämisestä. 2) Urheilun pyyteettömät tukijat ovat entistä harvemmassa. Yritykset odottavat panostuksilleen parempaa vastinetta, sillä näkyvyyden tarjoaminen ei enää riitä. Urheiluseurojen syvällisempi hyödyntäminen yritysten markkinoinnissa liittyy paljon mahdollisuuksia, mutta mahdollisuuksien muuttaminen toimiviksi käytännöiksi ei onnistu nykyisellä osaamispohjalla. Osaaminen on puutteellista sekä urheiluseuroissa että yrityksissä. 3) Urheilun yhteiskunnallista tehtävää eikä median kautta saavutettavaa suuren yleisön kiinnostusta voi tulevaisuudessa rakentaa yksinomaan vapaaehtoistyön varaan. Urheiluseuroilta edellytetään aiempaa ammattitaitoisempaa toimintaa. Toiminnan ammattimaistamisessa on huomioitava kuitenkin kaupallisuuden mukana tulevat riskit (esim. otteluiden manipulointi, korruptio jne¿). Urheiluseurojen toiminnan ammattimaistaminen onkin tehtävä tavalla, joka ei koidu vaaraksi urheilun yhteiskunnalliselle legitimiteetille. Mitä hankkeeseen osallistuvat urheiluseurat saavat? ¿ Hankkeeseen osallistuvat 6-8 urheiluseuraa selvittävät hanketoimijoiden kanssa yhdessä seurojen taustat, lähtötilanteen ja mahdolliset omat tavoitteet hankkeen suhteen. Hankkeen aikana seurat saavat valmennusta erityisesti urheilumarkkinoinnin alueella. Seuroille tehdään myös sidosryhmätutkimus, josta saadaan tietoa/dataa esim. strategian tarkistamiseksi ja myynnin apuvälineeksi. Samalla saadaan myös seudun yritysten ajatuksia ja odotuksia urheiluseurojen kehittämiseksi entistä tiiviimmän ja tuloksellisemman yhteistyön kehittämiseksi. Urheiluseuroille järjestetään 4-5 työpajaa, jossa keskitytään yhteen teemaan kerrallaan. Seurojen sidosryhmien edustajille järjestetään 2 seminaaria, joissa hankkeen etenemisestä kerrotaan ja palautetta vastaanotetaan. Hankkeeseen kuuluu myös kansainvälinen osuus, jolloin tehdään opintomatka Hollantiin tai Englantiin, jossa tutustutaan kyseisen maan urheiluseurakulttuuriin ja seuratoimintojen rahoituskeinoihin. Seurojen kyky ymmärtää yritysten motiiveja osallistua urheilun rahoittamiseen paranee. Mitä hankkeeseen osallistuvilta seuroilta odotetaan? ¿ Hankkeeseen osallistuvilta seuroilta odotetaan ainakin yhtä henkilöä, jolla on mahdollisuus sitoutua kehitystyöhön mukaan. Parhaiten tämä sopii henkilölle, joka on seuran operatiivisessa toiminnassa palkattuna, näkee hankkeen kautta potentiaalia toimia tulevaisuudessa palkattuna tai muuten haluaa kehittää seuran toimintaa. Hankkeen toiminnassa voi olla mukana useitakin henkilöitä seurasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

18355

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner