Projekt
Utvecklingsprojekt - 14064

Virtaa vientiin ja verkostoihin

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 13.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kehittäminen on niin koko kansantalouden kuin alueidenkin näkökulmastatehokkain tapa lisätä matkailusta saatavia tuloja. Virtaa vientiin ja verkostoihin -hanke edistää keskisuomalaisten maaseutumatkailun mikroyritysten liiketoiminnan kehittymistä sekä liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä verkostoitumis- ja kansainvälistymistoimenpiteiden avulla. Hankkeen toteuttajat ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Suomen Matkailukonsultit Oy. Hankkeen tuloksena Keski-Suomen maaseutumatkailun mikroyritykset ovat: 1. Kansainvälistyneet 2. Verkostoituneet 3. Kehittäneet tuloksellisesti myyntiä ja markkinointia Hanke luo edellytyksiä verkostoitumiseen ja kansainvälistymiseen edesauttamalla maaseutumatkailutoimijoiden yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa sekä myynti- ja jakelukanavissa. Hankkeen toiminnan tuloksena maaseutumatkailuyritykset ja matkailutoimijat ymmärtävät yhteistyön ja verkostoitumisen tuomat kasvumahdollisuudet, edut, haasteet ja vaatimukset ja vuoropuhelu maaseutumatkailuyritysten, alan pk-yritysten sekä alan kehittäjien ja kouluttajien välillä lisääntyy. Lisäksi hanke aktivoi maaseutumatkailuyrityksiä kehittämään oman liiketoimintansa kilpailukykyä kansainvälisten markkinoiden vaatimusten mukaisiksi. Virtaa vientiin ja verkostoihin -hanke tukee toimenpiteillään mm. Euroja ja Elämyksiä - yritysryhmän toimintaa sekä luo edellytyksiä uusien yritysryhmien syntymiselle. Molempia hankkeita läpileikkaavia teemoja ovat yhteistyö ja verkostoituminen sekä kansainvälistyminen ja yhteismarkkinointi. Yritysryhmän Euroja ja Elämyksiä -hanke keskittyy yrityskohtaisiin toimenpiteisiin ja kaikille avoin aktivointihanke Virtaa vientiin ja verkostoihin tukee yhteisin teemoin, analyysein ja koko maakunnan matkailua koskevin suunnitelmin sekä yritysryhmää että hankkeen aikana syntyviä uusia ryhmiä ja matkailutoimijoita. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2016-28.2.2019.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14064

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

13.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner