Projekt
Utvecklingsprojekt - 33785

Virtaa Viljelijälle

MTK-Kaakkois-Suomi ry

01.01.2017 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tarve Virtaa Viljelijälle-hankkeeseen nousee ruohonjuuritasolta.Taloudelliset vaikeudet aiheuttavat viljelijöiden keskuudessa toivottomuutta ja usko omaan työhön on koetuksella. Hankesuunnittelu on tehty MTK-Kaakkois-Suomen toimesta,joka on hankkeen hakija. Hankkeen toteutus tapahtuu sidosryhmien,hankepäällikön ja MTK-Kaakkois-Suomen toimihenkilöiden tiiviinä yhteistyönä. Tavoitteena on kehittää ennakoivia toimenpiteitä työuupumuksen ehkäisemiseen ja auttaa vaikeuksissa olevia tiloja selviytymään ahdingosta. Hankkeessa tiedotetaan runsaasti sen toimenpiteistä ja tuloksista ja osallistetaan viljelijöitä toimenpiteiden kehittämistyöhön. Hankepäällikkö toimii linkkinä viljelijän ja sidosryhmien välillä ohjaten viljelijää hakemaan apua tarvitsemaltaan taholta. Hankkeen pääasiallinen toimenpide on "etsivä viljelijätyö", ensiapupalvelun toteuttaminen. Hankkeessa kehitetään apuväline helpottamaan oman työkunnon ja hyvinvoinnin havainnoimista. Yhteistyötä apuvälineen kehittämisessä tehdään Socomin kanssa. Hanke edistää myös Varhaisen välittämisen mallia yhteistyössä Melan kanssa. Sidosryhmien kanssa kartoitetaan maatalousyrittäjien riskiryhmät ja kootaan ennakoivan toiminnan askelmerkit,jotka toimivat apuna tiloilla vieraileville viranomaisille ja rahoittajille. Hankkeen tuloksena kaakkoissuomalaiset viljelijät voivat paremmin ja uskovat tulevaisuuteensa, uskaltavat investoida ja kehittää tilan toimintaa. Tämä näkyy lisääntyneinä investointeina, viljelijöiden välisen yhteistyön kehittymisenä, sukupolvenvaihdosten määrän kasvuna ja sairauspoissaolojen vähentymisenä.Tietoisuuden lisääntyessä apua osataan hakea ajoissa. Hanke hyödyttää Kaakkois-Suomen elinkeinotoimintaa,sillä suuri osa maaseutuyrityksistä voi kasvattaa tuotantoaan,jos yrittäjä jaksaa panostaa tilan tai yrityksen kehittämiseen. Hankkeen kautta verkostoituminen sekä yrittäjien että sidosryhmien välillä tiivistyy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

33785

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner