Projekt
Utvecklingsprojekt - 141597

Virtaava Lappijoki

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

31.08.2020 - 16.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Virtaava Lappijoki on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) ja Lappijoen Kaltonojan vesialueen suojelu yhdistys ry:n yhteinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2020-31.5.2021. Hankkeen kustannusarvio on 14990 euroa, jolle haetaan Leader-avustusta 80% eli 11992 euroa Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:ltä. Hanke toteuttaa Jokivarsikumppaneiden kehittämisstrategian kohtaa Luonto- ja kulttuuriympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on tehdä kunnostussuunnitelma, jolla palautetaan täysin umpeen kasvaneen Lappijoen virkistyskäyttömahdollisuudet ja joki osaksi kylän kulttuurihistoriallista maisemaa. Toimet elävöittävät kylän toimintaa ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Kunnostus parantaa myös alapuolisen Niinijoen tilaa. Alueen maanomistajat ovat vahvasti kunnostukseen sitoutuneet ja perustaneet Lappijoen Kaltonojan vesialueen suojelu yhdistyksen nimenomaan tätä hanketta toteuttamaan. Hankkeessa teetetään ostopalveluna suunnitelma Lappijoen-Kaltonojan puhdistamiseksi haitallisesta vieraslajista isosorsimosta ja muusta vesikasvillisuudesta. Suunnitelmaan sisältyy myös joen hoitosuunnitelma isosorsimon uudelleen levittäytymisen ehkäisemiseksi. Niittosuunnitelman lisäksi teetetään suunnitelma joen alivirtaama-aikaisen vedenpinnan nostolle sekä eroosiolta suojaaville rakenteille suoraan jokeen laskeville peltosalaojien ja sivu-uomien purkukohdille, joissa on merkittäviä syöpymisongelmia. Suunnitelmaan sisällytetään myös esiselvitys mahdollisuudesta rakentaa kosteikko joen mukana tulevan ravinnekuormituksen pidättämiseksi. Suunnitelma sisältää toimenpidekohtaisesti toteutuksen kustannusarviot ja selvityksen vesilain mukaisista lupatarpeista. Hanke on osa laajempaa Loimijoen alueen vesienhoidon edistämistyötä, jota Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys koordinoi. Hanke toimii pohjana ja tulevana pilottikohteena laajemmalle isosorsimon tutkimushankkeelle, jota valmistellaan syksyn 2020 aikana KVVY:n toimesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

141597

Startdatum

31.08.2020

Slutdatum

16.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner