Hanke
Utvecklingsprojekt - 101919

Virtuaalielämyksillä kohti parempaa asiakaskokemusta

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2019 - 29.04.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaakson alueelle digitaalisesti asiakaslähtöisiä ja vetovoimaisia, virtuaalisen todellisuuden ja lisätyn todellisuuden tekniikoita kokeilevia ja tarinallistavia matkailukohteita ja -palveluja, jotka palvelevat niin omatoimimatkailijoita kuin erilaisia, opasvetoisia matkailuryhmiä - ja luonnollisesti myös alueen matkailuyrittäjiä. Hankkeen keskiössä on erityisesti kohteiden ja palvelujen digitaalinen tuotteistaminen ja tarinallistaminen pääasiassa AR / VR -tekniikoita hyödyntäen, mutta myös muut digitaalisuuden mahdollisuudet huomioon ottaen asiakkaan kulutusprosessin aikana. Hankkeen lopputuloksena on myös aikaansaada mielenkiintoinen ja asiakkaan polun kulutusvaihetta saumattomasti palveleva digitaalinen kohdetarjooma, joka tukee myös yritysten ns. offline-toimintoja ja houkuttelee kävijöitä sekä kotimaasta että ulkomailta. Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat tietouden lisäksi erilaisia digikokeiluja ja -pilotteja käyttöönsä. Laajimmillaan nämä on toteutettu prosessinomaisesti asiakas- ja sidosryhmäpalautetta hyödyntäen ja suppeimmillaan osallistumisen on rajoittunut aihetta avaavaan seminaariin tai opintoretkeen digiratkaisuja hyödyntävään kohteeseen. Tulevan aluekehittämisen näkökulmasta hankkeessa kerätään tietoa tarpeista ja haasteista sekä luotu malli tuleviin kehittämisprojekteihin ja ohjeeksi ostamiseen. Lisäksi luodaan digitaalisia ¿valmiselementtejä¿, joita voidaan hyödyntää tulevissa kehittämisprojekteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101919

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

29.04.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

digitalisering
innovation/försök

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt