Projekt
Utvecklingsprojekt - 19471

Virtuaalikylät (3D) Liiverissä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää virtuaalitekniikkaa uudella tavalla Liiverin alueen ja sen kylien kehittämisessä ja kansainvälisen tunnettuuden lisäämisessä. Lähtökohtana on, että yhteistyönä kolmen kilpailutetun Liiverin alueen kylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa suunnitellaan ja rakennetaan "pelityyppinen tuote/sovellus, virtuaalinen 3D-kyläkävely", jolla voidaan edistää uudella tavalla kylien aktiviteettia, kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. SeAMK Tekniikan Cave-sovelluksen hyödyntäminen on osa hanketta. Hankkeella halutaan vastata kylien kehittämiseen kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja, joilla Liiverin alueen kylät voivat edistää oman kylänsä tärkeinä pitämiensä asioiden ja kohteiden tunnettuuden ja samalla kylän vetovoimaisuuden parantamista modernin teknologian avulla. Lisäksi hanke kannustaa kylien koululaisia ja opettajia vapaaehtoisesti iltaisin hanketapahtumiin tutustumaan, kuinka uutta digiteknologiaa voidaan käytännössä hyödyntää oman kylän kehittämisessä ja elävöittämisessä. SeAMK Elintarvike ja maatalouden yksikkö johtaa 1,5 vuotta kestävää hanketta Ilmajoella vuoden 2017 alusta lukien. Hanke testaa ja pilotoi kylien kanssa uuden virtuaalikyläkonseptin. Kolmen kylän virtuaalikyläkonseptit jäävät elämään, ja ovat monistettavissa myös muiden Leader-alueiden ja kylien käyttöön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

19471

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner