Projekt
Utveckling - 127277

Virtuella stängsel för åländska förhållanden

Ålands Hushållningssällskap rf

19.03.2020 - 29.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Naturbeten är en del av Ålands kulturlandskap och bevarandet av dessa är viktigt för att upprätthålla en hög biodiversitet. Ett virtuellt stängsel fungerar så att djuren har en transponder som hänger i ett halsband. Djurägaren ritar upp ett virtuellt stängsel i sin telefon eller på en platta. Djurets transponder känner av om djuret kommer i närheten av det virtuella stängslet med hjälp av GPS teknik. Om djuret närmar sig betets gräns kommer en ljudsignal att höras från transpondern. Ljudsignalen ökar i styrka fram till betets gräns. Om djuret väljer att fortsätta över gränsen får djuret en elstöt från transpondern. Projektets fokus ligger inte i framtagandet av själva tekniken. Tekniken finns redan, vi vill endast testa systemet i åländska förhållanden för att säkerställa att det håller måttet enligt Ålands lagstiftning och kan vara till nytta för biologisk mångfald, djurvälfärd, landskap och lantbrukarens konkurrenskraft på Åland. RISE kommer att vara behjälpliga och har kunskapen för att göra upp en plan för upplägget gällande djuren. Detta är ett av de viktigaste momenten för att vi ska få svar på våra frågeställningar. Inga offerter har begärts in eftersom det inte finns andra aktörer som utför arbete inom detta område. En specifikation som beskriver kostnadseffektiviteten har däremot bifogats ansökan. En veterinär kommer att vara delaktig i projektet i enlighet med det som Ålands lagstiftning kräver. Projektledaren tar hand om administrationen, kontaktar djurägare, ordnar infomöten, demovisningar och workshops osv. Projektet behöver ett godkännande av Ålands projektgodkännande nämnd innan det kan starta. Efter detta kan projektet starta upp med inlärning av djuren. Planen är att starta under betessäsongen 2020. Projektet är avhängigt av att RISE och Ålands Hushållningssällskap får verksamhetstillstånd och godkännande av Ålands Projektgodkännande nämnd. Vi söker om stöd för 80%.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

127277

Startdatum

19.03.2020

Slutdatum

29.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, lokalt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner