Projekt
Utvecklingsprojekt - 274735

VIRVELI – Virtaa ja vetovoimaa Päijät-Hämeen vesistömatkailuun

Lahden seutu - Lahti Region Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Päijät-Hämeen tavoite on olla Euroopan saavutettavin järvialue, jota Virtaa ja vetovoimaa Päijät-Hämeen vesistömatkailuun hanke tulee edistämään. Vesistömatkailusta toteutettiin loppuvuonna 2023 esiselvityshanke, jossa tunnistettiin kolme pääteemaa. Nämä kolme teemaa olivat brändäys ja tunnettavuus, tiedolla johtaminen ja asiakasymmärrys sekä ekosysteemi ja yhteistyö. Hankkeen päätavoitteena on Päijät-Hämeen maaseudun elinvoiman ja mikro- ja pk-yritysten kasvun edistäminen, joka toteutetaan seuraavien osatavoitteiden avulla: 1. Päijät-Hämeen vesistömatkailun vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen 2. Yhteisesti maakunnallisen Päijät-Hämeen eri toimijoiden hyväksymän vesistömatkailun brändin kirkastaminen. 3. Tiedolla johtaminen ja vesistömatkailusta kiinnostuneen kotimaan matkailijan tuntemuksen lisääminen 4. Vesistömatkailupalveluiden digitaalisen löydettävyyden ja saavutettavuuden edistäminen • Vesistömatkailun ekosysteemin täsmentäminen • Pysyvän yhteistyömallin rakentaminen ekosysteemille • Palvelupolkujen ja -kokonaisuuksien rakentaminen • Vesistöön liittyvien tapahtumien vahvistaminen • Ympärivuotisuuden edistäminen, sesongin pidentäminen ja talven hyödyntäminen • Vastuullisten ja ilmastoviisaiden toimintatapojen ja vähähiilisen liikkumisen edistäminen Vesistömatkailun kehittämisestä hyötyy koko maakunta ja vesistömatkailun ekosysteemi – n. 200 erilaista toimijaa. Yli maakunallisesti hyötyy koko Järvi-Suomi, Lakeland Finland. Läpileikkaavina teemoina ovat digitaalisuus, vastuullisuus ja ilmastoviisaus sekä sosiaalinen vastuu, johon liittyvät esimerkiksi yhteisöllisyyden, vesillä liikkumisen kulttuurin sekä turvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen. Hankkeen toteuttajana on Lahden seutu - Lahti Region Oy:n (Visit Lahti), jonka pääasiallisena tarkoituksena on vastata maakunnan matkailullisen vetovoiman kasvattamisesta, houkutella alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja. Hankeaika on 1.2.2024 - 31.8.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

274735

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner