Projekt
Investering - 132559

Visiitit verkkoon – teemahanke (investointiosa)

Vaara-Karjalan Leader ry

05.05.2020 - 06.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 jo kymmenen eri teemahanketta, joista kahdeksan on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kaksi yhdistystoiminnan kehittämiseen. Visiitit verkkoon – teemahanke on suunniteltu varta vasten keväällä 2020 voimaan astuneiden poikkeusolojen takia. Teemahankkeen avulla pyritään tukemaan yhdistys- ja järjestötoimijoiden toimintaa muuttuneissa olosuhteissa. Visiitit verkkoon – teemahankkeeseen haetaan mukaan kone- ja laitehankintoja, jotka mahdollistavat kylien etätoiminnan. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 18 321,00€. Hankkeen toteutusaika on 5.5. – 31.12.2020. Visiitit verkkoon – teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ”Vasiten Vastavirtaan” – kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt. Hankkeen alatoimenpiteiden haku oli avoinna 11.5. – 3.6.2020. Alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 500 – 3 000€ ja alatoimenpiteiden tuki on 75%. Hakuajan puitteissa vastaanotettiin 9 teemahankkeen alatoimenpiteen hakemusta, jotka kaikki toteuttavat yhtä poikkeusta lukuunottamatta Visiitit verkkoon – teemahankkeen (investointiosa) hankesuunnitelmaa. Visiitit verkkoon – teemahankkeeseen ei haeta erillistä koordinointiosaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

132559

Startdatum

05.05.2020

Slutdatum

06.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner