Projekt
Utvecklingsprojekt - 142997

Visit Countryside Ostrobothnia

Aktion Österbotten rf

31.08.2020 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Målet med detta projekt är att fånga upp kreativiteten, kunskapen och nytänkandet på den Österbottniska landsbygden och vidareförädla den till nya produkter, tjänster, verksamhetsmodeller samt dynamiska nyskapande nätverk mellan och inom branscher. Målet är även att höja värdet på landsbygden som innovationsmiljö. Detta kommer att uppnås genom att skapa aktiva nätverk mellan ”gräsrötter”, forskning, utveckling, utbildning, näringsliv och finansiärer. Möten kommer att skapas mellan bybor, företagare, unga, gamla och mellan olika branscher. Målet är att låta deltagarna pröva möjligheterna att utveckla tankar som de inte tidigare vågat, experimentera, och vidareförädla dessa med experter inom olika områden. Målet är att identifiera latenta teman och koppla samman de faktorer som möjliggör att en ny produkt, tjänst, verksamhet eller samhällelig process utvecklas och får möjlighet att utvecklas optimalt. Målsättning är att öppna upp en diskussion mellan olika intressenter kring hur vi skall marknadsföra hela vår region och öppna upp för alla de småskaliga upplevelser besökare kan ta del av här hos oss i Österbotten och byarna. Visionen för projektet och framtiden skulle kunna liknas vid en samlingspunkt likt denna portal: https://www.rokuageopark.fi/fi/koe Vårt projekt stöder hållbar turism. Hållbar turism handlar om att ta ansvar för turismens sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Det handlar om att säkerställa meningsfulla, ansvarsfulla upplevelser för resenärerna och öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor. Genom samarbeten vill vi skapa en helhet för hela Österbotten som lever i en växelverkan och harmoni, vi vill lyfta upp de pärlor, besöksmål och tjänster som finns att tillgå. Vi eftersträvar en låg tröskelmedverkan, där även alla invånare och besökare skall hitta något att uppleva oavsett socioekonomisk status.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

142997

Startdatum

31.08.2020

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner