Projekt
Utvecklingsprojekt - 86245

Visit Lieto

Liedon kaupunki

01.03.2019 - 13.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea Liedon kunnan matkailuelinkeinoa, lisätä tunnettavuutta ja alan yrityssektorin näkyvyyttä. Tavoitteena on lisätä matkailualalla toimivien yrittäjien, yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä ja osaamista. Yhteistyöverkoston luominen edesauttaa tiedon ja osaamisen siirtoa yli toimialarajojen. Hankkeen aikana kehitetään lietolaisten matkailualan toimijoiden, lähiruoantuottajien ja alueen järjestöjen ja yhdistysten keskinäistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista verkostoitumistilaisuuksin, tietoiskuin ja työpajoin. Tavoitteena on rohkaista matkailualalla toimivia oman potentiaalin arvioimiseen ja kehittämiseen sekä lisäksi tavoitteena on monipuolisen tiedon jakaminen matkailualasta hyödyntäen verkostoitumisen voimavaraa. Visit Lieto- verkkosivusto mahdollistaa tiedon levittämisen laajasti ja on kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä. Sähköisen ja painetun markkinointimateriaalin kehittymisen myötä saadaan välitettyä tehokkaasti tietoa Liedosta matkailukohteena. Tavoitteena on, että pitkällä tähtäimellä matkailuelinkeino kasvaa, mikä synnyttää myös uusia työpaikkoja ja lisää ympärivuotisten työpaikkojen määrää.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

86245

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

13.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner