Hanke
Utvecklingsprojekt - 144977

Visit metsä – Uusia tulonlähteitä metsänomistajille

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Keski-Pohjanmaan metsänomistajasta noin puolelle luonnon- ja maisemansuojelu sekä virkistyskäyttö ovat tärkeitä tavoitteita. Muita hankkeen taustatekijöitä ovat aiemmissa hankkeissa sekä alueellisen metsäohjelman valmistelussa esille noussut tarve metsänomistajien uusille ansaintamahdollisuuksille ja luontomatkailun sekä hyvinvointipalveluiden suosion kasvu. Koronaviruksen vuoksi kotimaan luontomatkailu oli tavallistakin suositumpaa keväällä ja kesällä 2020 ja trendin uskotaan jatkuvan useita vuosia. Hanke vastaa maaseudun kehittämisohjelman, maakuntaohjelman sekä kansallisen ja alueellisen metsäohjelman tavoitteisiin lisäämällä maaseudun elinvoimaisuutta, edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja laajentamalla metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja päätavoitteena on luoda perustaa uusille luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin perustuville ansaintamahdollisuuksille. Hankkeessa: 1. Lisätään metsänomistajien tietoisuutta luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin liittyvistä ansaintamahdollisuuksista. 2. Tarjotaan aiheesta kiinnostuneille metsänomistajille koulutusta, jotta he olisivat tietoisia omien metsiensä potentiaalista ja osaisivat toimia yhteistyössä luontoyrittäjien kanssa. 3. Edistetään metsänomistajien verkostoitumista alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. 4. Kehitetään ja pilotoidaan uusi toimintamalli, jota voidaan hyödyntää metsänomistajien kouluttamisessa muualla Suomessa Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä metsänomistajien luontomatkailusta ja hyvinvointipalveluista saamia tuloja, lisätä yritystoimintaa ja parantaa maaseudun elinvoimaisuutta. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue Keski-Pohjanmaan maakunnassa 1.1.2021-31.12.2022. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144977

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
hållbar användning av skog
må bra-turism
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt