Projekt
Utvecklingsprojekt - 144977

Visit metsä – Uusia tulonlähteitä metsänomistajille

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

01.01.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Pohjanmaan metsänomistajasta noin puolelle luonnon- ja maisemansuojelu sekä virkistyskäyttö ovat tärkeitä tavoitteita. Muita hankkeen taustatekijöitä ovat aiemmissa hankkeissa sekä alueellisen metsäohjelman valmistelussa esille noussut tarve metsänomistajien uusille ansaintamahdollisuuksille ja luontomatkailun sekä hyvinvointipalveluiden suosion kasvu. Koronaviruksen vuoksi kotimaan luontomatkailu oli tavallistakin suositumpaa keväällä ja kesällä 2020 ja trendin uskotaan jatkuvan useita vuosia. Hanke vastaa maaseudun kehittämisohjelman, maakuntaohjelman sekä kansallisen ja alueellisen metsäohjelman tavoitteisiin lisäämällä maaseudun elinvoimaisuutta, edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja laajentamalla metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja päätavoitteena on luoda perustaa uusille luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin perustuville ansaintamahdollisuuksille. Hankkeessa: 1. Lisätään metsänomistajien tietoisuutta luontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin liittyvistä ansaintamahdollisuuksista. 2. Tarjotaan aiheesta kiinnostuneille metsänomistajille koulutusta, jotta he olisivat tietoisia omien metsiensä potentiaalista ja osaisivat toimia yhteistyössä luontoyrittäjien kanssa. 3. Edistetään metsänomistajien verkostoitumista alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. 4. Kehitetään ja pilotoidaan uusi toimintamalli, jota voidaan hyödyntää metsänomistajien kouluttamisessa muualla Suomessa Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä metsänomistajien luontomatkailusta ja hyvinvointipalveluista saamia tuloja, lisätä yritystoimintaa ja parantaa maaseudun elinvoimaisuutta. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue Keski-Pohjanmaan maakunnassa 1.1.2021-31.12.2022. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Pohjanmaan Ely-keskuksesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144977

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner