Hanke
Utvecklingsprojekt - 76099

Visit Satakunta -yhdessä enemmän

Satakunnan Matkailuyrittäjät ry

01.09.2018 - 22.04.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Visit Satakunta yhdessä enemmän -hankkeen tavoitteena on lisätä Satakunnan tunnettuutta kotimaisena ja kansainvälisenä matkailukohteena kirkastamalla Satakunnan matkailubrändiä. Visit Satakunta -brändi valjastetaan koko maakunnan käyttöön yhtenäisellä Satakunnan ilmeellä yhteisillä messuosastoilla ja tapahtumilla. Hankkeessa tuodaan yhteen Visit Satakunta -brändin mukaisia jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita. Hankkeessa kartoitetaan maakuntaan toimivaa matkailun aluemarkkinoinnin mallia ja vahvistetaan matkailun aluemarkkinoinnin osaamista ja yhteistyötä. Hankkeen aikana pyritään selvittämään, miten maaseudulla toimivat yritykset voivat osallistua yhteiseen myynti- ja markkinointitoimintaan. Hankkeessa syvennetään markkinatuntemusta Satakuntaan matkustavista matkailijoista sekä heidän ostokäyttäytymisestään ja matkailupalvelujen tarpeistaan. Hankkeen tuloksena kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden tietämys Satakunnasta matkailukohteena lisääntyy, mikä lisää Satakunnan matkailupalvelujen käyttöä. Pääpainotus on kotimaisissa markkinoissa, mutta samalla nostetaan myös yritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen pääasiallisina edunsaajina ovat satakuntalaiset maaseudulla toimivat matkailu- ja palveluyritykset. Hankkeen kohderyhmänä ovat potentiaaliset Satakuntaan matkustavat ulkomaiset ja kotimaiset matkailijat. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen Maaseutuimago ja osaajapula.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76099

Aloituspäivämäärä

01.09.2018

Loppumispäivämäärä

22.04.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik
marknadsföring
nya tjänster
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt