Hanke
Utveckling - 55134

Visualisering av bygdehistoria

Pålsböle nejdens byalag r.f.

30.09.2017 - 27.08.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pålsbölenejdens byalag visualiserar bygden i förgången tid genom katalogisering av sparade bruksföremål och iordningställande av befintliga utrymmen för detsamma.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

55134

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

27.08.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Utveckling, lokalt

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt