Hanke
Utvecklingsprojekt - 66810

VIVA – viestintää ja vaikuttavuutta

Leader Länsi-Saimaa ry

01.04.2018 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kehitetään ja tehostetaan paikallista viestintää Leaderistä tunnettuuden lisäämiseksi. Tähän pyritään hyödyntämällä verkostoja sekä lisäämällä Leader -osaamista niin yhdistyksen sisällä kuin muualla toimijaverkostoissa. Toteutettavaa vaikuttavuusarviointia hyödynnetään viestinnässä. Hankkeen vaikutuksesta Leaderin tunnettuus on kasvanut. Hankkeen tuloksena on pitkän tähtäimen linjaus tulevan toiminnan suuntaamisesta. Hankkeen kohderyhminä ovat yhdistyksen henkilöstö ja hallitus, nykyiset ja potentiaaliset hankehakijat sekä sidosryhmät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66810

Aloituspäivämäärä

01.04.2018

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kommunikation
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt