Projekt
Utvecklingsprojekt - 49374

Voimaa Farmarille

MTK-Pirkanmaa ry

01.01.2018 - 07.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Voimaa Farmarille hanke on yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on lisätä maatalousyrittäjien ja sidosryhmien valmiuksia työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Tilatason työssä autetaan vaikeuksiin joutuneita tiloja kartoittamaan tilanteeseen johtaneita syitä ja purkamaan tilanne hallitusti sopivan yhteistyöverkoston avulla. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi tiloja autetaan kartoittamaan oman tilan toiminnan riskejä ja löytämään keinoja riskien pienentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Kehitetään sidosryhmien valmiuksia reagoida ongelmia ennakoiviin merkkeihin varhemmin ja ohjata tiloja hakemaan apua ajoissa. Luodaan tiivis asiantuntijaverkosto tilojen auttamiseksi. Hankkeen kohderyhmänä on Pirkanmaan alueella toimivat maatalousyrittäjät ja muut maaseudun yrittäjät, heidän perheenjäsenensä ja läheisensä. Hankkeen tavoitteina on toimijoiden yhteistyön lisääminen maaseudun yritysten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritystoiminnan riskikohdista tiedottamalla, vuorovaikutusta lisäämällä sekä muutostilanteissa olevia yrittäjiä muutoksessa tukemalla saadaan ennaltaehkäistyä ongelmien syntymistä ja niiden aiheuttamia kerrannaisvaikutuksia. Tavoitteena on herätellä viljelijöitä ja sidosryhmiä omaehtoisesti huomaamaan ja vaikuttamaan hyvinvointiin liittyviin asioihin sekä lisätä viljelijöiden luottamusta avun hakemisen kannattavuuteen. Hyvinvoivat yrittäjät jaksavat hoitaa perheen, eläimet, kasvit, lähivesistöt ja koko maatilan asianmukaisesti. He myös pyrkivät kehittämään ammattitaitoaan ja tilaansa ja ovat näin turvaamassa omavaraisen maatalouden edellytykset myös epävarmoissa olosuhteissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49374

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

07.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner