Projekt
Utvecklingsprojekt - 16219

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen – VoPu

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.01.2016 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Voimaa puutarhayritysten osaamiseen - VoPu -hankkeessa parannetaan Etelä-Suomen avomaa-puutarhatilojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta järjestämällä viljelijöille täsmäkoulutusta heidän tarpeeseensa alkutuotannon yritystoiminnan kehittämiseksi. Osaamisen vahvistaminen edistää avomaan puutarhatilojen kilpailukykyä haasteellisilla markkinoilla. Hankkeen toiminta suuntautuu avomaan puutarhaviljelyosaamisen kehittämisen lisäksi myös jatkojalostus-, tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusalueiden avomaan puutarhatilat. Myös puutarhaviljelyä hankealueelle suunnittelevat ja sivutoimiset viljelijät voivat osallistua hankkeen tapahtumiin. Hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä, pienryhmätyöpajoja ja opintomatkoja ajankohtaisista aiheista sekä toteutetaan selvitys- ja kartoitustöitä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16219

Startdatum

31.01.2016

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner