Hanke
Utvecklingsprojekt - 16665

Voimaantuvat kylät

Luonnonvarakeskus

01.04.2016 - 19.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maaseutubarometri osoittaa, että suomalaiset kokevat maaseudun kylät hyvinä toimintaympäristöinä innovatiiviselle yrittäjyydelle ja paikkoina, joissa on hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen vahvistavat kylien elinkeinorakennetta ja vetovoimaa. Tässä hankkeessa hyödynnetään trendejä, kuluttajien kasvavaa kiinnostusta hyvinvointi- ja elämyspalveluihin, maaseutuasumiseen ja -yrittäjyyteen. Lapin kylien asukkaita innostetaan visioimaan kyliensä tulevaisuutta ja kehittämään niiden toiminta- ja asuinympäristöjä palvelemaan uusia elinkeinoja, esim. palveluympäristöjä hyvinvointimatkailulle ja Green Care -palveluille. Tällä tavoin halutaan monipuolistaa lappilaisten kylien elinkeinorakennetta. Kylien asukkaat ja yrittäjät, luonnonvara-alan tutkijat, yritys-, maisema- ja kulttuuriympäristöasiantuntijat yhdistävät voimansa ja luovat uutta elinkeinotoimintaa, arvoverkostoja ja ympäristönhoidon malleja maisemien ja kulttuuriympäristöjen tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun ja ympäristöyrittäjyyteen. Uudet toimintatavat kuvataan alueen liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntäviin kylän kehittämissuunnitelmiin ja maisemanhoitosuunnitelmiin. Asukkaat ja yrittäjät innostetaan toteuttamaan omaehtoisesti suunnitelmia järjestämällä mm. ympäristönhoitodemonstraatiota ja tuottamalla tietoa yleishyödyllisiä hankkeita, yritysryhmähankkeita ja ympäristösopimuksia varten. Hanke tuottaa tietoa myös rakennus- ja ympäristöinvestointihakemuksiin (esim. rakennusperinnön kunnostussuunnitelmat) ja kuntien YVA- ja kaavaprosesseihin. Käynnistämällä suunnitelmien mukaan uutta elintarvike-, bioenergia- ja erikoiskasvintuotantoa kyläyhteisö ja alueen yrittäjät monipuolistavat peltojen ja metsien käyttöä ja hoitavat maisemia. Hankkeessa käytetään aiemmissa hankkeissa (esim. Maisemat ruotuun ja LATUA -hankkeet) käytettyjä ja asukkaiden kehittelemiä menetelmiä ja niitä edelleen kehitetään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16665

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

19.03.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
byaverksamhet
hållbar användning av skog
kulturlandskap
miljö
må bra-turism
naturprodukter
nya tjänster
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt