Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 37131

Voimantalon lisärakennus

Västilän Voima r.y.

01.05.2017 - 06.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa v. 2009-2014 perusteellisesti kunnostetun, v. 1925 käyttöönotetun Västilän Voimantalon toiminnallisuutta rakentamalla kiinteästi Voimantalon yhteyteen lämmin varastorakennus. Varastorakennus helpottaa mm. kylätaloksi muodostuneen tilan käyttöä perhejuhlien, julkisten huvitilaisuuksien ja myös urheiluseuran oman sisäliikunta- ja urheilutapahtumien järjestämistä, koska tällöin urheiluvälineiden ja esim. kalusteiden siirteleminen ja varastointi helpottuu. Hankkeen avulla halutaan myös turvata kulttuurihistoriallisestikin merkittävän rakennuksen turvallisuutta asenuttamalla siihen automaattinen, etätoiminen palo- ja murtohälytysjärjestelmä. Varastorakennukksen rakentamiseen liittyy kiinteästi jonkin verran maansiirtotöitä ja maa-ainesten hankintaa sokkelin perustamisen lisäksi, koska taloa kiertävä ns. pelastustietä pitää siirtää varastorakennuken osalta ulommas metsämaastoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

37131

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

06.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt