Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 156630

Voimisteluhallin rakentamisen edellytykset ja mahdollisuudet Kajaaniin

Kajaani Gymnastics ry

01.03.2021 - 14.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään, olisiko Kajaaniin mahdollista rakentaa voimisteluhalli. Hankkeessa selvitetään, mitä voimisteluhalli-investointi tulisi maksamaan, mihin sen voisi Kajaanissa rakentaa, mitä toiminnallisuuksia ja käyttäjäryhmiä sillä olisi sekä millä edellytyksillä investointi pystyttäisiin toteuttamaan ja myös sen jatkuvuus saataisiin turvattua.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

156630

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

14.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner