Projekt
Utvecklingsprojekt - 9460

Volontärpoolen

Kvarnen samkommun

01.09.2015 - 26.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet Volontärpoolens syfte är att koordinera den lokala och regionala volontärverksamheten inom vård och omsorg i Karleby- och Jakobstadsregionerna, för att binda samman olika volontärverksamheter under ett tak. Projektet skapar en nätbaserad volontärpool där olika aktörer inom volontärverksamheten registrerar sig, presenterar sin verksamhet, informerar om kurser, utbildningar och länkar till kommunernas vård- och omsorgssektorer. Projektets målsättning är även att skapa en gemensam struktur för t.ex. avtal som görs upp mellan volontären och klienten. Projektet syfte är också engagera och mobilisera nya volontärer. I samarbete med Röda korset skapas en skräddarsydd utbildningsmodell för volontärverksamheten som även inbegriper en modul i Första hjälpen, psykisk vård och förebyggande och igenkännande hälsovård. Alla volontärer får även utbildning och introduktion i hur den kommunala verksamheten fungerar och vad som är volontärens uppdrag. Projektets målsättning är dessutom att engagera byakoordinatorer, personer som jobbar inom vårdsektorn och som har ett intresse av att utveckla samarbetet mellan kommunen/staden och tredje sektorn. Med hjälp av byakoordinatorererna vill projektet nå ut till möjliga klienter, mobilisera och engagera volontärer, samt skapa en stark förankring av verksamheten i det lokala samhället. Inom projektet ordnas också gemensamma seminarier och föreläsningar för volontärerna och klienterna t.ex. mobil caféverksamhet med gästföreläsningar. Projektet engagerar och mobiliserar volontärer som stödpersoner genom samarbete med kommunerna/staden, Finlands Röda kors, Österbottens svenska distrikt och dess lokalavdelningar, tredje sektorns föreningar t.ex. pensionärs- och byaföreningar, församlingarna, Folkhälsan, Lions och Äldre institutets projekt Promenadvännerna. Målgruppen är seniorer och socialt ensamma som bor hemma på landsbygden i Karleby- och Jakobstadsregionerna. Projekttiden är 1.9.2015-31.12.2017. Kvarnen samkommun är projektägare.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9460

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

26.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner