Hanke
Utvecklingsprojekt - 193477

Vuolijoen biotalouden ekosysteemi

MTK Kajaani ry

28.02.2022 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tehdä laaja useampia toimialoja käsittävä kartoitus Vuolijoen alueen biokaasupotentiaalista ja sen hyödyntämisestä mahdollisimman kannattavasti ja eri toimialoja hyödyttäen. Hankkeessa kartoitetaan alueen syötteiden määrää ja laatua sekä potentiaalisia kaasunieluja. Lisäksi tarkastellaan eri toimintamuotojen kannattavuutta, minkä pohjalta voidaan tunnistaa parhaimmat edellytykset takaava toimintamalli biotalouden ekosysteemin toiminnalle. Paikallisväestön ja alueella työssäkäyvien suhtautumista ja kiinnostusta biokaasuun selvitetään myös kyselyiden kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193477

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
avfall
bioenergi
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt