Hanke
Utvecklingsprojekt - 121170

Vuolijoen ja Otanmäen valokuituverkon selvitys- ja tiedottamisprojekti – ”Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen!”

Siikaverkko Osuuskunta

31.01.2020 - 25.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

”Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen!” – selvitys- ja tiedottamishankkeen tavoitteena on kuntalaisten, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Vuolijoen ja Otanmäen alueilla. Oulujärvi Leaderin (Pirjo Oikarinen) kanssa on 19.3.2020 sähköpostitse sovittu suunnittelualueen laajentaminen koskemaan: • Vuoreslahti: myös Koutaniemen alue (Vuoreslahden laitetilasta käsin) • Viitostien varsi etelään: Murtomäki, Koivukylä ja Hatulanmäki Sonkajärven rajalle saakka (Vuottolahden laitetilasta käsin) Kattava kiinteä tietoliikenneverkko on tulevaisuudessa välttämätön osa alueen infrastruktuuria, jotta alueelle on mahdollista tuottaa uusien teknologioiden (5G, 6G, xG) mukaisia langattomia tietoliikennepalveluja mm. IOT:n (Internet of Things) ja älyliikenteen tarpeisiin. Siikaverkko Osuuskunta järjestää yhdessä asiantuntijatahojen ja kumppaneiden kanssa hankkeessa tiedotustilaisuuksia Vuolijoen ja Otanmäen alueilla sekä kouluttaa kuituaktiiveja kertomaan paikallisesti tietoliikenteen kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeessa selvitetään kattavan valokuituverkon rakentamisen kustannus hankealueelle sekä varaudutaan hakemaan ELY-kyläverkkotuki valokuituverkon rakentamiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121170

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

25.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt