Projekt
Utvecklingsprojekt - 10700

VYYHTI II

ProAgria Oulu ry

01.11.2015 - 03.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

VYYHTI II - hankkeessa perustetaan aktiivinen vesistökunnostajien verkosto Pohjois-Pohjanmaalle. Verkoston tuella paikalliset yhdistykset, osakaskunnat yms. toteuttavat ympäristön ja vesistöjen kunnostushankkeita ja hakevat niille rahoitusta. Alueellinen verkosto tarjoaa paikallisille kunnostajille opastusta ja asiantuntija-apua ja luo uusia kontakteja sekä lisää yhteistyötä eri sektorien välillä. Lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston ja maakunnallisen verkoston välistä toimintaa. Hankkeessa kehitetään vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja. Työkalut on tarkoitettu erityisesti paikallisten kunnostajien käyttöön, mutta niitä voidaan jatkossa hyödyntää myös laajemmin. Työkalujen käyttöä opastetaan paikallisille toimijoille erilaisissa tilaisuuksissa. Opastuksen tuloksena kunnostustoiminnasta kiinnostuneista henkilöistä kehittyy Pohjois-Pohjanmaalle paikallisia kunnostusyhdyshenkilöitä. Kunnostusyhteyshenkilöt ovat tärkeä, paikallinen taso vesistökunnostajien verkostossa ja he antavat tukea uusille kunnostushankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille. Hankkeella edistetään myös paikallisten kunnostajien keskinäistä verkostoitumista. Hankkeen aikana tehdään valuma-aluekohtaisia pilottisuunnitelmia, joissa vesien- ja ympäristönhoitoa käsitellään kokonaisuutena. Suunnittelussa testataan hankkeessa kehitettäviä työkaluja. Suunnittelu tehdään yhteistyössä vesistökunnostajien verkostossa mukana olevien tahojen, pilottialueiden yhdistystoimijoiden ja osakaskuntien kanssa sekä metsätalousvaltaisilla alueilla tiiviissä yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Esimerkkisuunnitelmien tavoitteena on tuottaa kokemuksia ja uutta tietoa ajankohtaisiin ja monialaisiin suunnittelutarpeisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10700

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

03.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner