Hanke
Utvecklingsprojekt - 76341

Welcome – matkailun yhteistyöhanke Länsi-Uudellamaalla 2018-2020

Novago Yrityskehitys Oy

30.09.2018 - 01.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Matkailuala on poikkeuksellisen voimakkaassa kasvussa ja muuttuva maailma tarjoaa myös mahdollisuuksia uusien matkailijaryhmien houkuttelemiseksi.  Uudet matkailijaryhmät ovat elämyshakuisia, teknologinen kehitys on nopeaa ja palveluntuottajayritykset usein pieniä.  Matkailun kasvubuumin johdosta erityisesti Lapissa ja pääkaupunkiseudulla on useita merkittäviä kiinteistöhankkeita. Näillä alueilla on runsaasti isoja toimijoita, joilla on mahdollisuus investoida ja toimia globaalisti. Luontoon liittyvästä matkailusta on tulossa todella suuri ilmiö, jossa saaristo- ja rannikkoalueella on mahdollisuus menestyä. Haasteena tässä kuitenkin on se, että luonto- ja saaristomatkailun alue on hajanainen, suurin osa toimijoista pieniä mikroyrityksiä ja itse luonto haavoittuvainen.  Tällä yhteistyöhankkeella pureudutaan maaseutualueen pienten yritysten kasvun esteisiin ja haasteisiin, kannustetaan kohderyhmäyrityksiä yhteistyöhön sekä tiiviiseen kumppanuuteen. Kohderyhmää kannustetaan hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet yritysten arjessa.  Uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja hyödyntäen tuotetaan tietoa kohderyhmän tarpeisiin matkailun trendeistä. Kohderyhmää tuetaan ja sparrataan entistä kannattavampaan yritystoimintaan, joka mitä suurimmalla todennäköisyydellä johtaa kasvuyrittäjyyteen, uusien liiketoimintamallien syntymiseen ja joilla on aluetaloudellisia vaikutuksia. Kestävän matkailun kannalta kasvun mahdollisia haitallisia luonto- ja kulttuuriarvoja ehkäistään ennakoivasti.  Toimenpiteet kohdistetaan aina yritysjoukolle, ei niinkään yksittäisille yrityksille. Hanke toimii yli kuntarajojen ja on kaksikielinen. Vaikutukset suunnataan sekä yritysryhmille, jotka toimivat matkailualalla tai voivat laajentaa toimintaansa matkailualalle tai sitä tukevaan liitännäistoimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76341

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
digitalisering
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt