Hanke
Utvecklingsprojekt - 27878

Wellness Business Network – WeBuNet

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.09.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hyvinvointiala on kasvanut räjähdysmäisesti ja alan ennustetaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Markkinointi- ja myyntiosaamisen on todettu olevan melko puutteellista pienissä, hyvinvointialan yrityksissä. Alati muuttuva työelämä edellyttää yrittäjämäistä otetta ja yrittäjyyden periaatteiden ymmärtämistä. Kilpailun kiristyminen pakottaa hyvinvointiyrittäjiä erottautumaan. Hyvinvointialan yrittäjien liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden kehittämiseen ja tehostamiseen sekä yrittäjien keskinäiseen yhteistyöhön tarvitaan tukea ja lisää osaamista. Hankkeen avulla aktivoidaan alueella toimivien hyvinvointivointiyrittäjien osaamispääoman kasvua sekä luodaan mahdollisuuksia yrittäjien verkostoitumiselle ja uusille innovaatioille. Aktivoidaan ja kannustetaan alan yrittäjiä toiminnan kehittämisessä ja uusia, alalle aikovia yrittäjiä toiminnan käynnistämisessä. Pitkällä tähtäimellä tuetaan maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamista ja yritysten tuottavuutta. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

27878

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt