Projekt
Utvecklingsprojekt - 27878

Wellness Business Network – WeBuNet

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.09.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinvointiala on kasvanut räjähdysmäisesti ja alan ennustetaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Markkinointi- ja myyntiosaamisen on todettu olevan melko puutteellista pienissä, hyvinvointialan yrityksissä. Alati muuttuva työelämä edellyttää yrittäjämäistä otetta ja yrittäjyyden periaatteiden ymmärtämistä. Kilpailun kiristyminen pakottaa hyvinvointiyrittäjiä erottautumaan. Hyvinvointialan yrittäjien liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden kehittämiseen ja tehostamiseen sekä yrittäjien keskinäiseen yhteistyöhön tarvitaan tukea ja lisää osaamista. Hankkeen avulla aktivoidaan alueella toimivien hyvinvointivointiyrittäjien osaamispääoman kasvua sekä luodaan mahdollisuuksia yrittäjien verkostoitumiselle ja uusille innovaatioille. Aktivoidaan ja kannustetaan alan yrittäjiä toiminnan kehittämisessä ja uusia, alalle aikovia yrittäjiä toiminnan käynnistämisessä. Pitkällä tähtäimellä tuetaan maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamista ja yritysten tuottavuutta. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

27878

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

17.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner