Projekt
Utvecklingsprojekt - 8265

Wolmar

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

31.12.2015 - 13.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tiedonvälityshanke Wolmar tuottaa ja välittää tietoa erityisesti keskisuomalaisten järjestöjen ja yhdistysten omistamista ja hallinnoimista toimitiloista ja niihin liittyvästä osaamisen, laadun ja toiminnan hallinnasta. Tiloihin ja kiinteistöihin liittyvää tietoa omistajista ja toiminnoista selvitetään ja tuotetaan päivitettynä olemassa oleviin eri rekistereihin. Omistajille ja hallinnoijille sekä myös käyttäjille että asiakkaille hyödyksi tulevaa tietoa välitetään ja levitetään uutiskirjeillä, tiedotteilla sekä yhdistyksille ja järjestöille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Hankkeen selvittämän, tuottaman ja välittämän tiedon avulla paikallistoimijoiden oma osaaminen kehittyy ja toiminnan laatu paranee. Koottu tieto ja hankkeen hyvät käytännöt sijoitetaan yhteiselle jo olemassa olevalla internetpohjaiselle tietoalustalle. Hankkeen avulla keskisuomalainen maaseutu ja sen toimijat säilyttävät ja kehittävät pienimuotoisia paikallistoiminnan paikkoja ja toimitiloja. Runsaan ja monipuolisen toiminnan paikkoihin löytyy tilatarveratkaisuja, yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia. Vajaakäyttöisille toimitiloille löytyy uutta toimintasisältöä tai uusia toimijoita. Käyttämättömille tai huonokuntoisille toimitiloille syntyy puolestaan kehittämissuunnitelmia tai luopumispäätöksiä Tiedonvälityshankkeen toteuttaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) yhteistyössä muiden pai-kallistoimijoiden kanssa ja se toteutetaan ajalla 1.1.2016 ¿ 31.5.2018. Hankkeen työntekijä tekee tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Hankkeen tarpeellisuudesta ja käytännöllisyydestä on järjestetty valmisteluvaiheessa useita työpajoja yh-teistyökumppaneiden kesken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

8265

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

13.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner