Projekt
Utvecklingsprojekt - 9891

Woman the hunter

Vaara-Karjalan Leader ry

16.06.2015 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa yhdistetään kansallista ja kansainvälistä metsästystietoa ja -kulttuuria sekä kokemusta naismetsästystoiminnan ja yleensä metsästysyhteisöjen käyttöön rakentamalla kansainvälinen metsästävien naisten verkosto. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan perinteistä suomalaista ja eurooppalaista metsästystoimintaa erityisesti koulutuksellisesta näkökulmasta ja haetaan toiminnalle uusia kehityssuuntia joilla taataan tulevaisuudessakin maaseutua monipuolisesti hyödyntävän harrastustoiminnan elinvoimaisuus ja jatkuminen.Lisäksi huomioidaan suomalaisen metsästyskulttuurin alueellisten erot ja luodaan edellytyksiä myös kansallista yhteistyölle. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa eurooppalaisten ja/tai mahdollisesti pohjoisamerikkalaisten naismetsästysseurojen ja/tai -ryhmien yhteistyömahdollisuudet naismetsästystoiminnan verkoston luomiseksi erityisesti luonnon moninaista hyödyntämistä koulutuksen avulla korostavassa toiminnassa. Lisäksi tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva naismetsästystoiminnan laajuudesta ja toimintakentästä Euroopassa sekä selvittää pilottivierailujen tuomien kokemusten hyödyntäminen erityisesti metsästysmatkailun palvelutuotteistamisessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

9891

Startdatum

16.06.2015

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner