Projekt
Utvecklingsprojekt - 38236

Woman the Hunter Kainuu

Elävä Kainuu LEADER ry

01.01.2017 - 01.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Woman the Hunter Kainuu -hanke on tuotettu ja suunnattu erityisesti eränkäynnistä, metsästyksestä, luonnosta ja sen tarjoamista harrastus- ja vapaa-ajan sekä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksista kiinnostuneille Elävä Kainuu LEADER ry:n alueella asuville, toimiville (esim. alueelta kotoisin olevat muualle muuttaneet tai alueelle sukulaisuussiteitä omaavat) tai eränkäyntiä tms. luontoon liittyvää harrastaville naisille ja tytöille. Hankkeen pääasiallisen toiminta-alueen muodostavat Hyrynsalmen, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat sekä Kuhmon kaupunki. Hankkeen tavoitteena on - lisätä toiminta-alueen naisten ja tyttöjen tietotaitoa ja osaamista riistanhoitoon, eränkäyntiin ja metsästykseen sekä näiden "sivutuotteisiin" (ruokaan, kulttuuriin, koiratoimintaan, ammuntaan jne.) liittyen - osallistua metsästävien naisten verkoston rakentamiseen sekä sen jäsenten välisen yhteistoiminnan edistämiseen kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa - edistää metsästyksen ja eränkäynnin (sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen) tunnettuutta sekä imagon kehittymistä positiiviseksi, kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisesti kestävän riistatalouden huomioivaksi harrastus- ja elinkeinotoiminnaksi naisten ja tyttöjen keskuudessa - innostaa yhä uusia naisia ja tyttöjä (samalla myös poikia ja perheitä) löytämään "oma juttunsa" siitä mahdollisuuksien paletista, joka jo tänä päivänä on tarjolla ja ideoida uusia tuotteita, palveluja ja toimintoja kohderyhmän käyttöön/hyödynnettäväksi (esim. uudet matkailutuotteet, toimintatavat jne.) Hanke järjestää mm. erilaisia tapahtumia, työpajoja, seminaareja ja/tai infopäiviä em. tavoitteisiin ja teemoihin liittyen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

38236

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

01.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner