Hanke
Utvecklingsprojekt - 36110

Woman the Hunter Pohjois-Karjala

Vaara-Karjalan Leader ry

03.11.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Woman the Hunter Pohjois-Karjala hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda erityisesti koulutuksella ja viestinnällä esiin eettistä ja kestävää metsästystoimintaa metsästävän naisten näkökulmasta villiruoan, riistanhoidon & luonnonsuojelutoimien ja niihin liittyvien koulutusten ja tapahtumien avulla. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille metsästys- ja eränkäyntiharrastuksen monimuotoisuutta kehittämistoimien ja verkostojen avulla alueellisesti ja kansallisesti, laajentaa metsästävien naisten osaamista alueellisesti ja kansallisesti luomalla uusia verkostoja ja hyödyntämällä esiselvityshankkeessa luotuja yhteistyömahdollisuuksia tapahtumien ja koulutusten avulla. Hankkeen aikana villiruokaan, riistanhoitoon ja luonnonsuojeluun liittyvillä alueellisilla koulutuksilla tuotetaan uusia sisältöjä luotujen verkostojen, metsästysyhteisöjen ja muiden sidosryhmäedustajien käyttöön. Oman alueen sekä kansallisen metsästystoiminnan ja - kulttuurin tuntemus vahvistuu verkoston avulla saatujen kokemusten avulla sekä eri tapahtumissa. Sisällöntuottajina toimivat pääasiassa hankkeessa mukana olevat metsästävät naiset ¿ ja ryhmät Vaara-Karjalassa. Sisältötuotannossa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden, hankkeiden ja ¿ yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen tulosten ja uusien sisältöjen viestinnässä ja tiedon laaja-alaisessa levittämisessä mukana ovat hankkeen kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit ja -tahot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

36110

Aloituspäivämäärä

03.11.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
kvinnor
matturism
naturprodukter
närproducerad mat
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt