Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 156130

Yhdessä aidat kuntoon

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry

28.02.2021 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Joensuun seudulla yhteisöllisesti kunnostetaan 10-20 vuotta vanhoja perinteisiä pistoaitoja. Yhdessä tekeminen ja talkootyö on maaseudun parhaita voimavaroja. Merkityksellisen työn tekeminen innostaa ja kiinnostaa laajasti eri ihmisiä. Hakijan kokemuksena parhaita talkootyökohteita ovat perinteisten aitojen rakentaminen ja kunnostaminen, jossa on riittävästi haasteita, erilaisia työtehtäviä ja kuitenkin työ on konkeettista ja kaikkien ihmisten tehtävissä. Hankeaikana kunnostetaan reilu kymmenen aitakohdetta, joista viisi on useamman päivän aikaa vievää. Kunnostaminen tapahtuu osin talkootyönä, jossa opastetaan ja ohjataan aitojen kunnostamista ja korjaamista, sekä osin uuden aidan rakentamista. Hanke toteutetaan pääosin vuoden 2021 aikana, mutta hankeaikaa varataan vuodelle 2022 koronatilanne huomioiden. Hankkeen tavoitteena on saada ihmiset huolehtimaan lähiympäristöstä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

156130

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt