Projekt
Utvecklingsprojekt - 37603

Yhdessä enemmän Hausjärven ja Kärkölän kuntien kuntalaisverkoston esiselvityshanke

Hausjärven kunta

08.12.2016 - 02.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hausjärvi ja Kärkölä muodostavat yhdessä kylien verkoston, joka on melko hajallaan toisistaan. Tämä kylien toiminta ja paikallisuus saatetaan yhteen kehittämällä paikallisesti toimiva kuntalaisverkosto. Paikalliset yhdistykset ja asukkaat ovat ilmaisseet tahtonsa reaaliajassa toimivasta tiedottamisen sähköisestä välineestä, jossa kylien kuulumiset, tapahtumat ja paikallinen yrittäjyys pääsisi paremmin esiin. Hankkeella tehdään esiselvitys sisällön toteuttamistavasta, jossa sisällöt ja ylläpitäjät tulevat ratkaistuksi. Lisäksi kartoitetaan ja päivitetään kylien nykyiset tarpeet sisällön tuottamisessa osallistamalla kyläläiset eri tilaisuuksissa. Paremmalla yhteistyöllä ja kuntalaisverkostolla luodaan edellytykset kylien elinvoimaisuudelle ja uudelle yrittäjyydelle. Esiselvitys hanke pitää sisällään hankkeen toteuttamis- ja rahoitussuunnitelman.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

37603

Startdatum

08.12.2016

Slutdatum

02.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner