Hanke
Utvecklingsprojekt - 10468

YHDESSÄ ENEMMÄN – Kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan

Kouvola Innovation Oy

31.12.2015 - 27.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman mukainen yhteistyöhanke. Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Kymenlaakso sekä Etelä-Savon lounaisosa. Alueella on vetovoimaisia luonto- ja kulttuurikohteita, kärkinä Repoveden kansallispuisto ja Verlan maailmanperintökohde ympäristöineen. Palvelutarjonta on vielä vähäistä suhteessa kysyntään, joka on vahvassa kasvussa niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin asiakaskunnan taholta. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi alueelle tarvitaan lisää laadukkaita ja vetovoimaisia matkailupalvelutuotteita. Hankkeen keskeinen tavoite on rakentaa verkostoja ja kumppanuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelutarjonnan teemapohjaisuutta, ympärivuotisuutta, laatua ja vetovoimaa tukemaan luodaan uusia tuotteita valittujen kohderyhmien tarpeisiin. Uusilla toimintamalleilla parannetaan palvelutarjonnan saavutettavuutta. Hedelmällisellä yhteistyöllä edistetään matkailuelinkeinon kehittymistä ja lisätään alueen asukkaiden hyvinvointia. Verkostoitumisen kautta saadaan yhteistä näkyvyyttä ulospäin, palvelujen kuluttajille sekä potentiaalisille uusille asiakkaille. Tiedonvälitys toimii yhteistyön tukena ja yhteytenä asiakasrajapintaan. Työpaketissa kehitetään alueen luontomatkailureittejä ja niihin liittyvien aktiviteettien tiedonvälitystä sekä monipuolistetaan viestinnän kanavia. Reitit ja niihin liittyvä informaatio tarjoavat yrittäjille työkaluja laadukkaiden, vetovoimaisten, ympärivuotisten ja teemapohjaisten palvelujen tuottamiseen. Tiedonvälityksellä saatetaan maaseudun luontomatkailun palvelutarjonta erilaisten toimijoiden ja kuluttajien tietoon ja vaikutetaan positiivisesti maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat kotimaiset ja kansainväliset palveluhakuiset omatoimi- ja ryhmämatkailijat. Hankkeen päätoimijat ovat Kouvola Innovation Oy, Mäsek Oy, Metsähallitus, hankealueen yhdistykset ja yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10468

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

27.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
Hållbar affärsverksamhet
aktivitetsturism
kulturlandskap
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt