Hanke
Utvecklingsprojekt - 48576

Yhdessä hyvää

Kaavin 4H-yhdistys r.y.

31.08.2017 - 10.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yhdessä Hyvää -hanke on Koillis-Savossa Kaavin alueella puolitoistavuotinen (1.9.2017 - 30.4.2019) hanke, joka tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille ja virikkeitä sekä avustamista vanhusväestölle. Hankkeessa tarjotaan ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää koulutusta. Koulutusten jälkeen nuoret järjestävät asiakkaille heidän tarpeistaan lähtevää virike- ja avustustoimintaa joko ryhmätoimintana tai yksittäisesti asiakkaan kotona. Toiminta tukee omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissa tai laitoshoidossa. Palvelu on maksutonta asiakkaalle hankkeen ajan ja nuori saa siitä palkkaa. Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuksi sekä nuorille että ikäihmisille. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä alueelle uusi toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja ikäihmisten yhteistyön tulos. Hankkeessa tehdään sosiaali- ja terveysalaa tutuksi nuorille ja innostetaan heitä alan ammattikoulutukseen ja yrittäjyyskoulutukseen. Näin edistetään hoitoalan työvoimapulaa. Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä, joka organisoi käytönnön asioita ja toimii nuorten rinnallakulkijana toiminnan käynnistymisvaiheessa. Siivous- ja hoitotoimenpiteet eivät kuulu tähän hankkeeseen. Yhdessä Hyvää -hankeen toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48576

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

10.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
ungdomar
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt