Projekt
Utvecklingsprojekt - 48576

Yhdessä hyvää

Kaavin 4H-yhdistys r.y.

01.09.2017 - 10.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhdessä Hyvää -hanke on Koillis-Savossa Kaavin alueella puolitoistavuotinen (1.9.2017 - 30.4.2019) hanke, joka tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa töitä nuorille ja virikkeitä sekä avustamista vanhusväestölle. Hankkeessa tarjotaan ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää koulutusta. Koulutusten jälkeen nuoret järjestävät asiakkaille heidän tarpeistaan lähtevää virike- ja avustustoimintaa joko ryhmätoimintana tai yksittäisesti asiakkaan kotona. Toiminta tukee omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissa tai laitoshoidossa. Palvelu on maksutonta asiakkaalle hankkeen ajan ja nuori saa siitä palkkaa. Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuksi sekä nuorille että ikäihmisille. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä alueelle uusi toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja ikäihmisten yhteistyön tulos. Hankkeessa tehdään sosiaali- ja terveysalaa tutuksi nuorille ja innostetaan heitä alan ammattikoulutukseen ja yrittäjyyskoulutukseen. Näin edistetään hoitoalan työvoimapulaa. Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä, joka organisoi käytönnön asioita ja toimii nuorten rinnallakulkijana toiminnan käynnistymisvaiheessa. Siivous- ja hoitotoimenpiteet eivät kuulu tähän hankkeeseen. Yhdessä Hyvää -hankeen toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

48576

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

10.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner