Projekt
Utvecklingsprojekt - 256938

Yhdessä onnistumme

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttaja on Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry. Hankkeella edistetään pakolaislasten- ja nuorten positiivista integroitumista Somerolle. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki Somerolla asuvat lapset ja nuoret. Ajankohtaiseksi hankkeen tekee Suomeen ja Somerollekin saapuneet Ukrainan pakolaiset. Tutkimusten mukaan myönteinen integroiminen ehkäisee tehokkaasti segregoitumista, sekä paikallisväestönkin jengiytymistä. Hankkeen aikana kehitämme toimintamallin, jonka avulla tavoitamme sekä pakolaistaustaisia että kantaväestöön kuuluvia lapsia ja nuoria jo olemassa olevien harrastusten ja erilaisten toimintojen piiriin ja autamme heitä sitoutumaan Somerolla tarjolla olevaan toimintaan. Tuotoksena syntyy helposti levitettävä kirjallinen toimintamallin kuvaus. Hanke sisältää toimintaa, joka auttaa pakolaislapsia ja -nuoria sisäistämään suomalaista kulttuuria ja toimintatapoja, oman identiteettinsä säilyttäen. Vuorovaikutteisessa toiminnassa myös somerolaiset kantaväestön lapset ja nuoret voivat saada hyviä vaikutteita pakolaislapsilta ja -nuorilta. Kun lapset ja nuoret saadaan mukaan onnistuneesti, se motivoi myös aikuisia tulemaan mukaan, kannustamaan lapsiaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Hankkeen toiminta lisää luottamusta ja turvallisuuden tuntua joka osaltaan auttaa pakolaisia myönteiseen integroitumiseen. Hyödynsaajana näin ollen on koko alueen väestö. Hankkeen toteutusaika on 9/2023- 9/2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256938

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner