Hanke
Utvecklingsprojekt - 8311

Yhdessä yrittäen eteenpäin

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

01.08.2015 - 05.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on elinkeinojen kehittämishanke, jolla luodaan Nivala-Haapajärven seudun yrityksille uusia yhteistyömalleja ja edistetään niiden kehittämistä. Hankkeella tuetaan alkavaa yrittäjyyttä ja tuetaan olemassa olevia yrityksiä kehittämään uusia palvelukonsepteja yritysyhteistyön kautta. Hannkeen tavoitteena on alueen yritysten verkoistoituminen erilaisten alueellisten tapahtumien järjestämisessä. Tavoitteena on lisäksi lisätä alueen yritysten halua kokeilla erilaisia toimintamalleja palveluiden markkinointiin ja yhteistoimintaan. Yhteistyömallien kehittäminen parantaa alueen palveluiden saatavuutta ja edistää alueen vetovoimaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8311

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

05.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt