Hanke
Utvecklingsprojekt - 110729

Yhdistyksistä hyvinvointia

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

31.12.2019 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt sekä koko elämänkaaren laajuudella Pohjois-Pohjanmaan asukkaat. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät järjestöjen ja yhdistysten toiminnan elävöittämisen ja laadun parantamisen sekä asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämisen kautta kaikki paikalliset asukkaat. Hankkeessa tarjotaan yhdistyksille yhdistysjohdon ja yhdistystoimijoiden koulutuksia (johto, talous, verotus, ohjaus ja yhteisöllisyys) sekä kehittämisprosesseja, joiden avulla yhdistystoiminta, yhdistysten keskinäinen sekä yhdistyksien ja kuntien välinen yhteistyö kehittyy ja paranee. Yhdistykset ovat hankkeen jälkeen osaavampia ja houkuttelevampia yhteisöjä, joissa huolehditaan kokonaisvaltaisesta turvallisesta toiminnasta ja osataan huomioida toimintaan osallistujien toiveet. Yhtenä tavoitteena hankkeella on kehittää kuntien ja yhdistysten yhteistoimintoja sekä kehitellä toimintamalleja ja/tai uudella tavalla järjestettyjä palveluita erityisesti yhdistysten toteuttamana. Yhtenä isona tavoitteena on liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen tarjoamalla erilaisia matalan kynnyksen liikuntatoimintoja koko elämänkaarelle sekä yhdistystoimijoiden ja ohjaajien koulutusta tarpeiden mukaisesti kehittämällä ”Liikkuva Pohjois-Pohjanmaa” -malleja. Yhdistyksien halutaan huomioivan liikunnallinen elämäntapa ja oma roolinsa paikallisena aktivoijana. Näitä aktivoivia toimenpiteitä voivat olla toteuttamassa siis muutkin kuin liikunta- tai urheiluseurat. Tavoitteena on, että hankkeen aikana eri koulutuksiin, tilaisuuksiin tai kehittämisprosesseihin osallistuu vähintään 2000 henkilöä. Hanke perustuu aikaisempien hankkeiden havaintoihin ja hyviin käytäntöihin (mm. Yhteisyydellä Elinvoimaa -hankkeeseen, joka toteutettiin Oulun Seudun Leaderin alueella vuosina 2016-2019). Hankkeen kautta kehitetään erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvien yhdistysten toimintaa. Toimintoihin saavat kuitenkin osallistua kaikkia taustasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110729

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt