Projekt
Utvecklingsprojekt - 213394

Yhdistyssparraamo – buustia ja yhteistyötä paikallisyhteisöihin

Karhuseutu ry

01.01.2023 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yhdistysten ja kolmannen sektorin rooli paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden sekä aktiivisuuden edistäjänä on elintärkeä. Yhdistykset luovat harrastusmahdollisuuksia, ylläpitävät kokoontumispaikkoja, järjestävät tapahtumia, huolehtivat sekä luovat yhteisöllisyyden kokemuksia. Yhdistykset ovat tärkeitä maaseudun kehittäjiä ja pito- ja vetovoiman ylläpitäjiä, mutta haasteita on monia. Toiminnan jatkuvuus ja uudistuminen vaativat yhdistysten osaamisen kehittämistä ja erityisesti yhteistyön lisäämistä muiden kanssa. Yhdistysten osaamistarpeet liittyvät erityisesti osallistamiseen, viestintään, vuorovaikutukseen ja yhteistyön edistämiseen. Hankkeella edistetään yhdistysten toimintaedellytyksiä. Hankkeen avulla Karhuseutu vahvistaa yhdistysten toimintakykyä alueellaan tarjoamalla ja kehittämällä työkaluja yhdistysten käyttöön, jalkauttamalla hyväksi havaittuja toimintamalleja alueelle sekä vastaamalla osaamistarpeisiin ja yhdistystoiminnan haasteisiin. Koulutusten, työpajojen, neuvonnan ja muun tiedonvälityksen keinoin voimaannutetaan yhdistystoimijoita ja pyritään innostamaan myös uutta väkeä mukaan toimintaan. Erityistavoitteena on edistää yhdistysten välistä yhteistyötä ja kehittää yhdistystoiminnan suunnitelmallisuutta. Hankkeen avulla yhdistystoimintaa pyritään tekemään tutuksi myös nuorille ja lisäämään nuorten ääntä ja osallisuutta paikallisessa yhdistystoiminnassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

213394

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner