Hanke
Investering - 56964

Yhdistysten pienet investoinnit 2

Oulun Seudun Leader ry

10.10.2017 - 13.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oulun Seudun Leaderin toiminta-alue on Oulun maaseutumaiset alueet, Kempele, Muhos, Utajärvi, Pudasjärvi ja Ii. Toiminta-alueella on aktiivisia hanketoimijoita paljon. Kesän 2017 aikana tehtiin kysely yhdistyksille siitä, millaisia kehittämistarpeita heillä on lähiaikoina ja kyselyn tulosten perusteella määriteltiin hankkeen teemat. Teemoiksi valikoituivat: 1. Liikuntaan ja turvallisuuteen liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä pienimuotoinen rakentaminen ja 2. Ympäristönhoitoon ja tapahtumiin liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat. Alahankkeiden koko voi olla 800-12 000 €. Hanke on EU-osarahoitteinen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

56964

Aloituspäivämäärä

10.10.2017

Loppumispäivämäärä

13.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt