Projekt
Utvecklingsprojekt - 21673

YHTÄ KÖYTTÄ -Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry

01.09.2016 - 27.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päämääränä on kehittää järjestöjen, kuntien, koulutusorganisaatioiden ja yksityisen sektorin yhteistyönä paikalliseen tarpeisiin ja kumppanuuteen pohjaituvia sekä mahdollisuuksiin perustuvia hyvinvoinnin monipalvelupisteitä kyliin ja löytää uusi kokonaisvaltainen näkökulma maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.Hankkeen päätavoitteena on lisätä kylien väestön hyvinvointia vähentämällä turvattomuutta ja yksinäisyyttä, lisäämällä väestön osallisuutta ja väestön omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoa eri elinkaariryhmissä. Hankkeen osatavoitteita ovat 1. lisätä koordinoidusti kylien, järjestöjen, julkisen -ja yksityisen sektorin vuoropuhelua ja keskinäistä viestintää 2. perustaa kyliin hyvinvoinnin monipalvelupisteitä palveluiden saatavuuden turvaamiseksi, 3. kehittää hyvinvointipalveluiden tuottamisen kumppanuusmallit järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä hyödyntäen niin kansallisia kuin kansainvälisiä palveluiden tuottamismalleja. 4. parantaa arjen turvallisuutta, edistetään fyysistä toimintakykyä ja osallisuutta elämänkaaren eri vaiheissa kehittämällä tuen muotoja ja palveluita sekä tukemalla niiden tuottamista järjestöjen, julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyönä. 5. tukea kylien omaehtoista toimintaa hyvinvoinnin edistämisessä. 6. kehittää ja lisätä hyvinvointitiedon tiedontuotantoa palveluiden kehittämistyön tueksi. Hanke on innovatiivinen kehittämishanke, joka on suunniteltu etenevän III vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan palvelukylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintamalli ja suunnitellaan palvelukylien tarvelähtöiset hyvinvoinnin palvelupisteiden pilottihankkeen. II vaiheessa toteutetaan palvelukylien pilottihankkeet, konseptoidaan kiinteät, liikkuvat palvelut, matalan kynnyksen ja digitaaliset palvelut ja selvitetään palveluiden tulevaisuuden tuottamistapa. Viimeisessä, III vaiheessa käynnistetään palveluiden tuottamismallin tuottamistavan toiminta ja juurruttaminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

21673

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

27.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner