Projekt
Utvecklingsprojekt - 265475

Yhteinen Enonsaari

Painovoima ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttajana on Painovoima ry. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lahden Vesijärjessä sijaitsevan kaupungin omistaman Enonsaaren virkistys- ja luonnonsuojelualueen tunnettuutta, lisätä alueen käyttöä alueen yhdistysten ja järjestöjen parissa, sekä kehittää aluetta Lahden kaupungin ja sen lähialueiden asukkaiden virkistyskeitaana. Alueen kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muiden päijäthämäläisten yhdistysten, sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden (mm. Päijät-Hämeen hyvinvointialue) kanssa. Hankkeen avulla Enonsaareen tehdään käyttäjälähtöinen kehittämissuunnitelma / suunnitelmia, joiden avulla pyritään parantaa alueen saavutettavuutta, sekä kehitetään kävijöitä palvelevia retkeily- ja luontokohteita. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on kehittää alueelle erilaisia tapahtumia ja kulttuuripalveluita. Hankkeen aikana Enonsaarella rakennetaan uudet verkkosivut, jonne lisätään käyttäjäystävällistä sisältöä. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään ja lanseerataan Enonsaaren ystävät -vapaaehtoistoiminta, jonka avulla käynnistetään erilaisia kunnostus-, ympäristönhoito- ja tapahtumajärjestelyitä. Lisäksi alueesta ja sen käyttömahdollisuuksista tiedotetaan päijäthämäläisiä järjestöjä, sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoita mukaan lukien alan yritykset, järjestöt ja Hyvinvointialue. Hankkeen tuloksena alueella vierailevien matkailijoiden ja asukkaiden määrä saadaan käännettyä kasvamaan monien huonojen vuosien jälkeen. Hankkeen tuloksena syntyvien jatkohankkeiden / investointien seurauksena alueen käytettävyys, sekä alueella olevien virkistys- ja matkailupalveluiden laatua saadaan parannettua. Hanke hyödyntää vierailijoiden lisäksi laajasti päijäthämäläisiä matkailu-, virkistys- ja tapahtuma-alan yrityksiä tarjoamalla uuden alustan oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

265475

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner