Hanke
Utvecklingsprojekt - 84353

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä 2019-20

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.12.2018 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke tähtää elinkeinomahdollisuuksien kehittämiseen Pohjois-Karjalan maaseutualueilla. Tavoitteena on kehittää uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja lisätä palveluntarjoajia sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta. Taustalla on myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitetaan ympäristökohteita ja suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit. Hoitoalueet ja -kohteet siirretään yrittäjille, jolloin heille tarjotaan koulutus kyseiseen ympäristönhoitoon. Myös yrittäjien osaamista tuotteistamiseen vahvistetaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84353

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt