Hanke
Utvecklingsprojekt - 158837

Yhteisen tekemisen tie

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy

30.04.2021 - 31.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoitus on luoda toimiva malli yhdistysten yhteisötilatoiminnasta sekä mallin vakiinnuttamisesta Hämeenkyrössä. Tarkoitus on tehdä paikallisille yhdistyksille tarvekartoitus, jossa selvitetään tarkemmin yhdistysten ja yhteisöjen todelliset tarpeet tiloista, välineistä sekä tuen muodoista. Tarkoitus on selvittää miten yhteisillä tiloilla ja toiminnoilla voitaisiin tukea Hämeenkyrön alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen elinvoimaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasavertaisuutta ja miten yhteisötilatoiminnan avulla voidaan lisätä kaikkien kuntalaisten osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman kattavasti paikallisia yhdistyksiä ja rakentaa uudenlaista kumppanuutta , jossa tehdään yhteistyötä ilman yhdistysrajoja. Paikallisista yhdistyksistä löytyy monenlaista erilaista osaamista ja hankkeen tavoitteena onkin kartoittaa eri yhdistyksissä olevaa tietotaitoa ja jakaa tätä osaamista myös muiden yhdistysten käyttöön. Yksi hankkeen tavoitteista on myös yhdistysten yhteisen kesätapahtuman järjestäminen, johon kootaan kattavasti yhteen alueen eri yhdistyksiä ja tuodaan yhdistystoimintaa alueen asukkaiden tietoisuuteen. Toinen hankkeen puitteissa järjestettävä tapahtuma on ympäristön siivoustalkoot, joiden tarkoitus on saada yhdistyksiä verkostoitumaan keskenään koko kunnan yhteisen edun nimissä. Hankkeen lopputuloksena saadaan aikaan yhteisötilatoimintamalli, joka on sinällään otettavissa käyttöön Hämeenkyrön yhdistyskentällä. Lisäksi hankkeella saadaan aikaan rajat rikkovaa yhteistyötä eri yhdistysten välillä sekä yhdistysten ja kunnallisen toimijan välillä. Hankkeen aikana järjestetään vähintään yksi kaikille avoin tapahtuma. Hankkeen aikana aikaansaatu yhteistyömalli jatkaa elämää myös hankkeen jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

158837

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

31.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt